Termíny pro novou sezónu

Království na zámku v Bílých Poličanech 3.-7.(8.) srpna 2024 

NOVÉ TERMÍNY PRO ROK 2025:

Království v Kuksu 19.-23. července 2025

  

Na koních v Bílých Karpatech 

VeliKoňoce 17. – 21. dubna 2025

Pohádka v sedle 9. – 13. a/nebo 13. – 17. srpna 2025 

 

Co jsou kempy Království

Unikátní prázdninový program pro děti a rodiče

V nádherném prostředí zažijete pět kouzelných dní s bohatým programem.

Okusíte návrat ke starým řemeslům, uměním, vystoupíte na koncertě nebo v divadle.

Užijete si čas spolu se svými dětmi a také celých devět hodin „času pro rodiče“, kdy program pro vaše děti vytvoří tým asistentů.

 • Bohatý celodenní program pro rodiče a děti
 • Výtvarné, divadelní a pohybové dílny vedené profesionály – překvapivé a inspirující
 • Workshopy pro rodiče, zatímco tým proškolených asistentů pečuje o vaše děti
 • Ranní výběr rozcviček (jóga, chi-kung, “dítě jako přítěž”, míčobraní…)
 • Kouzlo společného času
 • Pohádkové prostředí, zahrada s památnými stromy, tajemný les, koupání v barokním jezírku s vodníkem v srpnu nebo magický historický Kuks v červenci

V čem jsou kempy unikátní?

 • Velký profesionální tým dokáže během několika dní nabídnout rodině celistvou péči.
 • Provází ji při činnostech, které jsou společné – učení se řemeslům, hudbě, sdílení příběhů.
 • Aktivity, kterými procházejí děti s odborníky na art a dramaterapii a s hudebníky, dáváme zažít také rodičům – i s výkladem principů jejich působení.
 • Zážitek společného času má pro rodiny přesah do jejich každodenních životů.

Co si odvezete?

 • Zážitek na celý život – radost ze společného času, uvolnění, zásobu energie.
 • Porozumíte základním vývojovým potřebám dětí a také svým potřebám.
 • Divadelní improvizace vám do života přinese schopnost řešit situace pružně a s nadhledem.
 • Zlepšíte svoji komunikaci s dětmi.
 • Naučíte se na hudební nástroje.
 • Odvezete si své vlastní umělecké dílo.
 • Zažijete si princip laskavého a pevného nastavování hranic ve výchově a vedení k odpovědnosti.
 • Odvezete si autentickou zkušenost, kolik prostoru a lásky mohou vytvořit jednoduché detaily každodenního života.
 • Naučíte se pro svůj rodinný život využívat techniky KOUZENÝ ČAS a „vědomé naslouchání“.
 • Vaše děti získají hluboký vztah ke všemu živému a k planetě.

Jak to vypadá navenek?

 • Den plyne, hrajeme si, bavíme se, jsme zvědaví a překvapovaní, objevujeme, odpočíváme, tvoříme – každý tak, jak potřebuje.
 • Ráno rozcvičky mnoha druhů (hravé, posilovací, jógové…)
 • Dopoledne řemeslné a umělecké dílny společné pro celé rodiny.
 • Odpoledne dlouhé volno na koupání, výlety, fotbálek, odpočinek.
 • Workshopy pro rodiče a děti zvlášť.
 • Mama & Tata čas – půl hodiny kouzelné techniky pro lásku a klid v rodině.
 • Večer – různé neuvěřitelnosti: Společný koncert, divadlo, záhadné jevy, šamanský oheň, noční příroda, světelné šou…
 • V „mezičasech“ – masáže, individuální rodinné poradenství, fotbálek, šachy, georgistan, zákulisí hasičské práce (areál zámku je hasičským vzdělávacím centrem), poznávání okolí.

Vize kempů

“Děti nesou světlo budoucnosti”

Zkoušeli jste si někdy představit, co by se stalo, kdyby každému vašemu rozhodnutí předcházela otázka: Jak toto moje rozhodnutí ovlivní budoucnost dětí? Jaké by to bylo, kdyby si stejnou otázku dávali všichni dospělí – ať už mají děti malé nebo dospělé nebo žádné?

Tato zapomenutá moudrost původních tradic propojuje respekt k jedinečnosti a osobní svobodě člověka s dlouhodobým přesahem a vnímáním širších souvislostí přežití společnosti na zdravé planetě.

Děti jsou těmi jedinými, kteří nesou budoucnost. Prvořadým úkolem nás dospělých je vytvářet jim každodenně tolik prostoru, kolik potřebují, aby měly sebedůvěru, chuť k životu a tvorbě, vnitřní svobodu a odpovědnost rozhodovat se tak, aby život lidí a planety mohl pokračovat.

Rodina jako bytost

“Rodina jako bytost” – to je koncept, který se zrodil po prvním ročníku rodinných kempů Království (2015). Jak pečovat o rodinu ze všech směrů – o děti, o rodiče, o jejich vzájemnou komunikaci. Zvenku to vypadá jako veliká zábava – divadlo, zpěv, skládání veršů, tanec, stará řemesla, péče o lidi i zvířata, tvořivost, pěstování zdatnosti a odvahy. Tým profesionálů, terapeuti, divadelníci, hudebníci, sportovci, umělci na hluboké vnitřní úrovni provází rodiny schopností zvládat své emoce, být odpovědný, komunikovat s respektem a láskou, vidět přesah svých rozhodnutí… a vědět, jak to žít v každodennosti a inspirovat ostatní.

Co říkají účastníci z minulých kempů?

„To je zajímavý, i když se celé dny něco děje, odpočinu si tu vždycky víc než na dovolené u moře“

„Od té doby, co doma používáme „Mama čas“, se zlepšila naše komunikace doma. A děti jsou také samostatnější.”

„Vidím svoje děti jinak. Jsem překvapená, jak jsou samostatné, tvořivé, nejvíc se těším na divadlo, které pro nás připraví – ať už s týmem nebo samy od sebe.“
„Děti se chtějí učit hrát na hudební nástroje.“
„Miluju ten odpolední čas s povídáním pro rodiče a s pohybovými meditacemi.“
„Říkali jsme si, že ten loňský kemp asi nic nepřekoná. A vždycky jsme překvapení, že je to jiné a krásné.“
„Máme tu od týmu takovou péči. S lehkostí a legrací.“
„Mám tu plno nových kamarádů a chci na tenhle tábor jezdit pořád.“
„Nejvíc se mi líbí mama a tata čas.“
„Nejvíc se mi líbil traktor.“

úspěšných rodinných kempů

úspěšných Království

spokojených účastníků

let praxe