Podmínky užívání webových stránek Kralovstvi.org

Tyto podmínky upravují užívání webových stránek www.kralovstvi.org (dále jen „Stránky“) třetími osobami (uživateli), (dále jen „Podmínky“)Před užitím webových Stránek je potřeba se nejprve seznámit s těmito Podmínkami užívání webových Stránek a také Podmínkami ochrany osobních údajů, které naleznete zde.Vlastníkem a provozovatelem webových Stránek je firma Ing. Hana Havlová, IČO: 72924501, se sídlem Trutnov, Koncertní 116, PSČ 541 01, (dále jen „Firma“), která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.

Jakékoliv další šíření obsahu webové Stránky pro jinou než osobní potřebu, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu Společnosti jsou zakázány. Poruší-li takto uživatel webové Stránky tento zákaz a Firmě tímto vznikne újma, vzniká straně poškozené nárok na náhradu škody ve smyslu ust. § 2913 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Na webových Stránkách mohou být data, která jsou výsledkem činnosti třetích osob, které jsou jejich autory. Na tato data se aplikují platné právní předpisy, zejména nesmí být tento obsah šířen, kopírován či měněn.

Obsah webových Stránek je pouze informativního charakteru. Firma neodpovídá za správnost či úplnost obsahu Stránek, a z toho vyplývající jakékoliv újmy vzniklé v souvislosti s používáním webových Stránek.

Firma si vyhrazuje právo kdykoliv, a to i bez předchozího upozornění měnit či odstraňovat obsah webové Stránky.

Firma tyto Podmínky může změnit nebo upravit bez předchozího upozornění. Vzhledem k tomu doporučujeme, abyste si tyto Podmínky pročetli vždy, když na Stránky vstupujete nebo je užíváte. Užívání Stránek po provedení změn těchto Podmínek znamená, že souhlasíte se změněnými Podmínkami